Map & factory

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SON KHANG
ADDRESS: 19 Đường 34A, An Phú, Quan 2, Ho Chi Minh, Vietnam
PHONE : +84- 4 6281 4449
E-MAIL : skk3144@hanmail.net
Website : sonkhang.com