www.sonkhang.com

Yến Tự Nhiên

TỔ YẾN SẠCH SƠN KHANG là sản phẩm tổ yến đã được làm sạch không còn lông, bụi bẩn, sạch hoàn toàn và tinh chế thành sợi từ yến tổ thô. Sản phẩm không sử dụng hương liệu, hóa chất, và chất bảo quản.

All in one